Svelvik kommune bygger nye kommunale utleieboliger og avlastningsleiligheter i Lille Åsgaten 3. Vi inviterer til nabolagsmøte 12. juni kl. 18:00.

Innspills- og informasjonsmøte

Takk til naboer som deltok på møte 25.04.19. Vi har tatt med oss innspill fra naboer i den videre prosessen, og vi inviterer til nytt nabomøte torsdag 12.06 kl. 18:00. Tema for møtet er hvordan midlertidige boliger påvirker bomiljøer, og vi ønsker innspill fra naboene og gir mulighet til å stille spørsmål og diskusjon. Har dere innspill til andre saker dere ønsker å ta opp? Gi beskjed til assisterende kommunalsjef for helse og omsorg, , på e-post eller telefon: 33 78 02 00.

Vi serverer pizza fra kl. 17:45.

Tid: onsdag 12. juni kl.18:00

Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset i Svelvik

Påmelding: Til deg som ønsker pizza send e-post til , innen tirsdag 11. juni.