Nabobesøk og oppsummering fra møte.

Neste møte er 12. juni kl. 18 se invitasjon.

28. mars fikk de nærmeste naboene besøk av to representanter fra kommunen. Tusen takk til de som tok seg tid til å snakke med oss og delte nyttige innspill.

Noe av det som kom fram fra nabolagsrunden var forslag om å invitere naboene til visningsrunde når byggene står ferdig. Det kom også spørsmål knyttet til byggenes utforming som høyde og balkong.

Det var veldig nyttig for oss å snakke med naboene som blir berørt av utbyggingen, og vi har tatt med oss innspill og spørsmål videre i prosessen.

Oppsummering nabolagsmøte 25.04

Den 25. april gjennomførte vi nabomøte i Svelvik rådhus. Målet var å diskutere innspill fra naboene til Lille Åsgaten 3, for å bygge grunnlaget for godt naboskap mellom alle beboerne i nabolaget i fremtiden.

  • Hvordan har de opplevd byggeprosessen så langt?
  • Hva tenker de om at det etableres nye kommunale boliger i nabolaget?
  • Hva synes naboene det er viktig at vi i kommunen tenker på i den videre prosessen?

Takk til de engasjerte naboene som møtte opp og delte sine tanker og ideer. Vi fikk mange gode innspill i møtet. Basert på dette har vi oppdatert informasjonen på "Godt naboskap".