Nabobesøk og oppsummering fra møter.

Oppsummering av prosess til erfaringsrapport – Lille Åsgaten 3

Vi holder på å skrive en erfaringsrapport om hvordan arbeidet med involvering rundt Lille Åsgaten har vært. Se utdrag av rapporten her. Målet med rapporten er å dele våre erfaringer til gjennomføring av lignende prosesser for oss og andre kommuner. Vi har sendt ut en spørreundersøkelse, men håper at du som deltaker av prosessen også vil lese utdraget i forkant av nabolagsmøte onsdag 25.08. Da vil vi be dere om innspill og tilbakemeldinger.

Har du som deltaker i prosessen andre kommentarer eller innspill du mener det er viktig at kommunen tar med seg videre i lignende prosesser? Send dine kommentarer til

Nabobesøk

28. mars fikk de nærmeste naboene besøk av to representanter fra kommunen. Tusen takk til de som tok seg tid til å snakke med oss og delte nyttige innspill.

Noe av det som kom fram fra nabolagsrunden var forslag om å invitere naboene til visningsrunde når byggene står ferdig. Det kom også spørsmål knyttet til byggenes utforming som høyde og balkong.

Det var veldig nyttig for oss å snakke med naboene som blir berørt av utbyggingen, og vi har tatt med oss innspill og spørsmål videre i prosessen.

Oppsummering nabolagsmøte 25.04.2019

Den 25. april gjennomførte vi nabomøte i Svelvik rådhus. Målet var å diskutere innspill fra naboene til Lille Åsgaten 3, for å bygge grunnlaget for godt naboskap mellom alle beboerne i nabolaget i fremtiden.

  • Hvordan har de opplevd byggeprosessen så langt?
  • Hva tenker de om at det etableres nye kommunale boliger i nabolaget?
  • Hva synes naboene det er viktig at vi i kommunen tenker på i den videre prosessen?

Takk til de engasjerte naboene som møtte opp og delte sine tanker og ideer. Vi fikk mange gode innspill i møtet. Basert på dette har vi oppdatert informasjonen på "Godt naboskap". 

Du kan lese referatet fra møtet her.

Oppsummering nabolagsmøte 12.06.2019

Den 12. juni inviterte vi til et nytt nabolagsmøte. Her diskuterte vi særlig naboenes spørsmål knyttet til utforming av bygg og uteområder, og diskuterte potensielle utfordringer knyttet til midlertidige boliger i nabolaget.

På bakgrunn av innspill i møtet har vi bestemt å følge opp prosessen rundt LÅ3 i to separate løp.

1. Naboene som har eiendommer som grenser til tomten Lille Åsgaten 3, og som ønsker et slikt møte, vil bli invitert til et eget møte med prosjektleder og byggeleder for utbyggingen. Dette for å diskutere problemstillinger knyttet til byggeprosessen i løpet av uke 26.

Ta kontakt med om du ønsker å bli invitert.

2. Vi vil invitere alle naboer i området til et nytt møte 18.09.19 for å fortsette diskusjoner om mulige tiltak for å sikre godt naboskap. Her vil det for eksempel være anledning til å diskutere ønsket om å etablere et naboråd, et forslag som kom opp i møte med naboene 24.04.19.

Du kan lese referatet fra møtet her.