Svelvik kommune bygger nye kommunale utleieboliger og avlastningsleiligheter i Lille Åsgaten 3. Vi inviterer til nabolagsmøte.

Takk til naboer som deltok på møte 12.06.19. Vi har tatt med oss innspill fra naboer i den videre prosessen, og vi inviterer til nytt nabomøte 25.09 kl. 18:00 - 19:30.

Dette blir siste møte i rekken med "Godt naboskap".

Har dere innspill til saker dere ønsker å ta opp? Gi beskjed til assisterende kommunalsjef for helse og omsorg, , på e-post eller telefon: 33 78 02 00.

Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset i Svelvik