Tittel Avdeling Type
Helsefagarbeider Hjemmesykepleie 70-80 % Fast
Sykepleier Fast
Besøkshjem Koordinerende enhet Annet
Fastlegehjemmel Mestring og aktivitet Fast
Sommervikar. Vei, park og friluftforvaltning Sesongarbeid