Tittel Avdeling Type
Ledige lærerstillinger i Svelvikskolen Vikariat
Fagleder barnevern Svelvikhuset Fast
Sykepleier Sykehjem og dagsenter Fast
UngFritid Kultur og Byutvikling Fast
Driftsoperatører renseanlegg, avløpsanlegg og pumpestasjoner Vann og Avløp Fast
Veileder/Psykiatrisk sykepleier/Familieterapeut Forebyggende team barn, unge, familie Heltid