Tittel Avdeling Type
Barnevernkonsulent Barnevern Fast
Vikariat sosiallærer og lærer Svelvik ungdomsskole Vikariat
Ruskonsulent Forebyggende team barn, unge, familie Heltid
Miljøterapaut 100% stilling Forebyggende team barn, unge, familie Fast