Tittel Avdeling Type
Ledige lærerstillinger i Svelvikskolen Svelvik ungdomsskole Vikariat
Erfaringskonsulent Helse og omsorgstjenester Fast
Fagkoordinator Helse og omsorgstjenester Engasjement
Psykolog - Voksne - Oppfølgingstjenesten Fast
Sommervikarer Sykehjem, Hjemmesykepleie og Bofellesskap Hjemmesykepleie Sesongarbeid
Fritidskontakt/støttekontakt Koordinerende enhet Annet