Faktura vannmåler

Faktura for kommunale avgifter med årsoppgjør for vannmåler, 1. termin, utfaktureres i løpet av februar.

Alle gebyrer innbetales forskuddsvis, på grunnlag av et stipulert forbruk. Når forbruket måles, skal kunden betale for det forbruket som har passert måleren i avregningsperioden, mens innbetalt forskudd for samme periode kommer til fratrekk.

For kunder med vannmåler kan fakturaen være vanskelig å lese.

Eksempel på faktura, årsoppgjør vannmåler

  • Fast gebyr vann - fast årsgebyr
  • Fast gebyr avløp - fast årsgebyr
  • Akonto vann - forskudd for forbruk i inneværende år, 1/3 hver termin
  • Akonto kloakk - forskudd for forbruk i inneværende år, 1/3 hver termin
  • Målt vann - faktisk forbruk av vann forrige år (etter avlest vannmåler)
  • Målt kloakk - faktisk utslipp av avløpsvann forrige år (etter avlest vannmåler)
  • Fradrag vann - fradrag for innbetalt kronebeløp forrige år (akonto)
  • Fradrag kloakk - fradrag for innbetalt kronebeløp forrige år (akonto)

Ny akonto dannes på grunnlag av faktisk forbruk /utslipp vann forrige år.

Prisen på vann og avløp er styrt etter regelverk for selvkost. Det betyr at kommunen ikke kan fakturere høyere gebyrer, enn den faktiske kostnaden på tjenesten koster.

Dersom inntekten blir høyere enn kostnaden et år, blir merinntekten benyttet til å redusere prisene i påfølgende år. På samme måte må underskudd dekkes inn gjennom økte priser påfølgende år.