VA-Norm

Hva inneholder VA-normen?

En VA-norm inneholder ulike normaler for vann- og avløpsutforming, den sier noe om:

 • Hjemmelsdokumenter (lover og forskrifter)
  Plan- og bygningsloven, Drikkevannsforskriften, Forurensningsloven
 • Funksjonskrav
  Grøfter og ledningsanlegg skal planlegges og utføres slik at de tilfredsstiller gjeldende tetthetskrav i hele sin planlagte levetid. Anleggene skal bygges og drives slik at kravene i Drikkevannsforskriften tilfredsstilles og slik at vannverkets kunder får NOK vann, GODT vann og SIKKER forsyning.Ledningsnett og installasjoner skal utføres slik at Forurensningslovens krav og gjeldende utslippstillatelser kan oppfylles
 • Prosjektdokumentasjon
  Ved dimensjonering av vann- og avløpsledninger skal det tas hensyn til fremtidig og eksisterende bebyggelse både oppstrøms og nedstrøms
 • Grøfter og ledningsutførelse
  Komprimering utføres i henhold til NS 3458 – normal komprimering, minimum i henhold til produsentens krav
 • Transportsystem - vannforsyning utvendig korrosjonsbeskyttelse
  Et metallisk zink- / aluminiumbelegg bestående av 85 % zink og 15 % aluminium, påført varmtflytende etter NS-EN 545, beleggtykkelse min. 400 g/m2. Epoksy påført utenpå zink- / aluminium-belegget etter DIN 30674, beleggtykkelse 100 µm, eller tilsvarende
 • Transportsystem - spillvann
  Krav til pakninger i PP- og PVC-U spillvannsrør er identisk med tilsvarende krav til pakninger i PVC trykkrør. Pakningen skal være av typen "Powerlock" eller tilsvarende og godkjent i henhold til NS-EN 681-1
 • Transportsystem - overvann
 • Transportsystem - avløp felles
 • Vedleggsliste

Teksten er hentet fra nettsidene til Godt vann Drammensregionen (GVD).

Her kan du lese Svelvik kommunes VA-norm (vedtatt 03.11.2014).