Her kan du følge med på pågående og planlagte prosjekter kommunen har.

Sanering avløpsnett

Ny pumpestasjon

  • Havnevik  (oppstart sommeren 2018. Avsluttes høsten 2018)

Spyling av hovedvannledningsnettet

I uke 22, 23 og 24