Her kan du følge med på pågående og planlagte prosjekter kommunen har.

Sanering avløpsnett

  • Briskeveien, Nyveien, Fjordgløttveien og Nordliveien (avsluttes mai 2017)
  • Grensegaten (pdf)

Ny pumpestasjon

  • Havnevik  (oppstart 2017)