Avløp

Innlagt vann = krav om godkjent avløpsløsning

Dersom det er lagt inn vann i hytta, skal det være en godkjent avløpsløsning.

Enten bare for gråvann eventuelt for svartvann/gråvann. Hvis det er innlagt vann må eier forvente krav om oppgradering av avløpsløsningen.

Hva regnes som innlagt vann?

Innlagt vann er alle former for rør, slanger, osv. som fører vann på innsiden av hyttevegg. Dette gjelder også vann fra sisterner, tanker, osv. Dersom du må bære vannet inn i hytta regnes dette ikke som innlagt vann.  Jets toalettløsning regnes også som innlagt vann.

Les mer om krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Forurensningsforskriftens del 4 om avløp.

Toalettløsninger som er unntatt

Disse toalettløsningene kan etableres uten utslippssøknad:

  • Forbrenningstoalett
  • Biologisk toalett