Det er mye huseiere kan gjøre selv for å forebygge rotteplager.

Forskrift om skadedyrbekjempelse 

§ 2-1 Alle har en plikt til å forebygge forekomsten av skadedyr
Den enkelte huseier har selv ansvar for å holde sin eiendom fri for rotte. Alle grunneiere i kommunen oppfordres derfor til å sikre sin eiendom mot rotter. 

Last ned brosjyre om forebygging av rotteplager

Saken fortsetter under bildet

rotte

Fakta om rotter 

 • Rotta er et altetende nattdyr, men sultne dyr kan vise seg midt på dagen.
 • Rottene kan få flere ungekull i løpet av året om mattilgangen er tilstrekkelig.
 • Ser du først ei rotte, er det trolig flere i nærheten.
 • Brunrotta kan invadere hus og medføre helserisiko og betydelige materielle skader.
 • Bruk av gift og klappfelle kan innebære fare for fugler, katter og barn.  Husk at gift kun kan brukes av profesjonelle. 

Slik kan du forebygge rotteplager

 1. Ikke gi fugler mat på marken eller på fuglebrett. 
 2. Rotter er flinke til å klatre og vil komme seg opp på fuglebrettet.
 3. Kompost skal være lukket.
 4. Nedfallsfrukt må fjernes.
 5. Unngå lavtkrypende busker/hekker. Disse gir skjul for rotter.
 6. Kaninhold kan trekke til seg rotter pga. matrester og at kaniner ikke fordøyer maten skikkelig.
 7. Hundeavføring er også rottemat. Bruk pose og fjern dette.
 8. Vedstabler o.l. må plasseres ut fra vegg og opp fra marken slik at en unngår mørke steder.
 9. Steingjerder er et ypperlig gjemmested. 
 10. Lekeplasser kan være et problem hvis barna etterlater seg matrester.
 11. Ikke gi katter og hunder mat ute.
 12. Hold det ryddig rundt hus og i garasje for da finner ikke rottene tilholdssteder.
 13. Kontroller at det er musebånd mellom kledning og grunnmur. Rottene trenger ikke mer enn 1,25 cm2 for å komme inn! Ikke hiv matrester i do. 
 14. Ha metallrister i veggventiler.
 15. Rotter bruker klatreplanter langs veggen til å komme seg opp på taket. De kommer seg inn i huset ved å gnage seg inn under taksteinene.
 16. Toaletter som brukes sjelden bør ha lokket nede.
 17. Unngå tørre vannlåser/sluker. Ha metallrist over slukene i kjelleren.
 18. Kaster du ting som Q-tips, våtservietter og fett i do kan det føre til tette rør og et festmåltid for rottene. 

Foring av fugler 

Et viktig bidrag i kampen mot rottene er å unngå matspill. Bruk egnede forinnretninger som hindrer søl. Kokosnøtter, fett og meiseboller er godt fôr for enkelte arter. Det varer lenger og gir lite avfall. Grundig renhold reduserer faren for smittespredning til folk, fugler og andre dyr. Frøskall fra solsikke og annet matspill må enten legges i brun dunk eller i rottesikker kompostbeholder. 
 • Et rikt fugleliv i nærmiljøet gir glede og økt naturkunnskap.
 • Foring gir deg ekstra gode muligheter til å studere fuglene på nært hold.
 • Mange vanlige fuglearter er i tilbakegang og trenger hjelp gjennom vinteren, særlig i kuldeperioder. 

Vannfuglfôring

Svaner og ender klarer seg stort sett uten vår hjelp. Foring av disse fuglene er mest for din egen glede. Legger du ut for mye mat, havner den gjerne som rottemat. Kommer ikke fuglene med en gang når du prøver å gi dem mat, så er de heller ikke sultne. Kast da maten i nærmeste søppeldunk slik at den ikke blir tilgjengelig for rottene.