Brunt vann

Brunt vann fører som oftest ikke til noe helserisiko.

Opplever du at vannet i springet er misfarget, skru på kaldtvannet og la vannet renne til misfaringen blir borte. Bruk kranen som er nærmest vanninntaket ditt, den som er nærmest/ i samme etasje som vannmåleren og varmtvannsberederen. På denne måten unngår du å føre det misfargede vannet videre i rørsystemet i huset ditt. Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i berederen. Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er fri for farge.

Den vanligste årsaken til brunt vann er spyling av vannledningsnettet. Dette gjøres med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet. En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastigheten på vannstrømmen i ledningsnettet.