Dårlig vanntrykk

Opplever du plutselig dårlig trykk eller liten vannmengde når du skrur på springen, sjekk oversikt over driftshendelser på vår nettside for informasjon om årsak. Undersøk med naboer om de opplever samme problem. Har ikke kommunen lagt ut informasjon om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med Vann og avløp på tlf.: 33 78 01 00.  

Har du problemer med vanntrykket/ liten vannmengde i springen over tid, kontakt rørlegger.

Det kan være smart å rense vannmålersilen som er montert foran vannmåleren. Det anbefales å gjøre dette med jevne mellomrom, ca. én gang pr. år.