Vannet er borte

Dersom du opplever at vannet blir borte, sjekk om det ligger noe planlagte driftshendelser under høringer og kunngjøringer. Undersøk med naboer om de har mistet vannet.

Har ikke kommunen lagt ut informasjon om hendelser på vannledningsnettet i ditt område, ta kontakt med Vann og avløp på tlf.: 33 78 01 00 eller meld fra om feil her.