Vannlekkasje

Hva betyr utette kraner og ventiler?

Vannlekkasje som du nesten ikke merker kan koste mange tusen kr i året. 

Vannmåleren skal ikke registrer forbruk når det ikke brukes vann i huset. Du kan sjekke om vannmåleren registrere forbruk ved å se om det er bevegelse i de små små viserne, trekanten eller hjulet på måleren. Dersom måleren fortsatt beveger seg til tross for at alle forbrukskilder er avslått, har du en lekkasje et sted.

Kilder til vannlekkasje

Et rennende vannklosett vil kunne bety ekstrautgifter på flere tusen kroner i året. Vannforbruk som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes.

Lekkasje kilder                                           Ca m3 /år *

Dryppende kran (ca 1 drypp/sek) 9
Rennende kran (ca 2 med mer stråle) 45
Hull på rør (diameter ca 0,5 mm 175
Lekkasje i WC (ikke synlig) 100
Lekkasje i WC (synlig) 200
Lekkasje i WC (urolig overflate) 400

*1m3 = 1000 liter

Slik kan du teste om du har lekkasje i WC

Hvis du ser bevegelse i vannoverflaten eller du hører toalettet "suse" hele tiden, da har du en lekkasje. Du kan gjøre en egenkontroll ved å foreta  månedlige avlesninger for å avdekke en eventuell lekkasje på et tidlig tidspunkt. Disse avlesningene skal ikke sendes inn, men hvis du plutselig får en kraftig økning i vannforbruket, kan det tyde på at du har en lekkasje. Kontroll av vannmåler Huseier kan kontrollere tilnærmet nøyaktighet på måleren selv på følgende måte: Mål opp nøyaktig 10 liter i en bøtte og merk av vannstanden med en strek. Steng av alt vannforbruk i huset. Sjekk at kontrollhjulet i måleren står helt stille, ellers er det lekkasje. Les av de viserne på måleren som viser desiliter og liter og noter tallene. Fyll opp bøtta til 10-litersmerket og les av viserne på nytt og noter registrert forbruk. Dersom registrert forbruk er minst 15 % større enn den oppfylte mengde (11,5 liter på måler mot 10 liter i bøtta), kontakt rørlegger.