Vannkvalitet

Drikkevannet i Svelvik kommer fra Blindevann, hvor Sande og Svelvik kommune samarbeider om å drifte et vannbehandlingsanlegg (BIKS).

Svelvik har et "bløtt" vann, dette tilsvarer en hardhet (summen av kalsium og magnesium) på 2-3 dh (i tyske grader). Vannets hardhet måles på en skala med tyske hardhetsgrader. Verdier fra 1-5 indikerer at vannet er bløtt, mens verdier fra 5 og oppover indikerer hardt vann.

Norske vannverk oppgir hardhet i tyske hardhetsgrader (°dH) eller milligram kalsium per liter (mg Ca/l).

Kommunens mål er å sørge for å distribuere rent drikkevann i tilstrekkelig mengder til enhver tid, samt verne vann mot naturforringende og helsefarlig forurensning ved optimal drift av avløpsnettet og renseanlegget.

Vi streber også etter å forebygge forurensing av jord, vann og luft ved overvåking og håndheving av forskrifter innenfor kommunens myndighetsområde.

Vi skal utføre tjenestene kostnadseffektivt, miljøvennlig og med et langsiktig perspektiv.

Samt gi informasjon, råd og veiledning til kunder og brukere på en rask, kompetent og vennlig måte.