Godt vann Drammensregionen (GVD)

Utviklingsprogrammet «Godt Vann Drammensregionen» (GVD) er et unikt samarbeid mellom 9 kommuner og et interkommunalt vannverk.

Formålet med dette samarbeidet er å øke partenes evne til å realisere felles mål innen vannforsyning og avløpshåndtering.

De ulike kommunene skal sørge for for en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle innbyggerne i området. Ved å samarbeide får kommunene løst mange oppgaver de ikke har ressurser til å håndtere på egen hånd.

GVDs hjemmeside.