Hagevanning

Vanningsrestriksjonene gjelder hele året.

Hagevanningsrestriksjoner varsles hvert år med annonse i avis og på nettsiden til kommunen.

Hagevanning med slange/spreder er kun tillatt mellom kl. 20:00 og 23:00. Da høyereliggende abonnenter mister vanntrykket under vanningsperioder pga. pumpe- og ledningskapasitet, innføres restriksjon for hagevanning med slange/spreder i hele kommunen.

Vanningsrestriksjonene gjelder inntil det kommer ny informasjon. 

Hagevanning med slange/spreder er kun tillatt på ovennevnte klokkeslett og etter følgende fordeling etter forbokstaven i abonnentens etternavn:

A - G:        mandag og torsdag

H - M:        tirsdag og fredag

N - Å:        onsdag og lørdag

Det bes om at restriksjonene følges lojalt, da dette er alternativet til totalt vanningsforbud.

Det er kun tillatt å benytte en spreder. Utenom vanningstidene skal hageslangen være oppkveilet. Vanntrykket kan til tider bli borte/redusert under vanningsperiodene. Samtidig kan vannet bli noe brunt.

Les mer om hagevanning her.