Kokeanbefaling

Ingenting tilsier at husstandene i Svelvik kommune behøver å kokebehandle drikkevannet til vanlig.

Dersom det skulle være behov for å koke vannet vil dette varsles ved utsendelse av sms og talemelding (fasttelefon) til de berørte. Kokeanbefalingen gjelder et døgn. Slik forebygges mulige helseproblemer.

Anbefalingen gis ut i fra føre var-prinsippet og vurderingen er gjort i samråd med kommuneoverlegen og etter folkehelseinstituttets råd.