Ofte stilte spørsmål om drikkevannet

Farge

Vannet ser ikke helt klart og gjennomsiktig ut, er det noe galt med det?

Svar:

Vannet i Svelvik har et noe høyt fargetall. Vann med høyt fargetall har ofte et høyt innhold av humus, jern eller mangan, og er vanligvis ikke helseskadelig, men kan gi bruksmessige ulemper, som f.eks. misfarging av klesvask og redusert desinfeksjonseffekt.

Bløtt eller hardt vann?

Vi har kjøpt ny oppvaskmaskin hvor hardheten på vannet skal stilles inn. Hva er verdien på vannet i Svelvik?

Svar:

Drikkevannet i Svelvik ligger etter behandling på 15-20 mg Ca/L. Dette tilsvarer en hardhet i tyske grader på 2-3 dh. I Svelvik har vi derfor ”bløtt” vann.

Hardheten (summen av kalsium og magnesium) har betydning for korrosjon. Kalsiumholdig vann er mindre korrosivt. Vannets hardhet måles på en skala i tyske hardhetsgrader. Lave verdier fra 1-5 indikerer at vannet er bløtt, høye verdier fra 5 og oppover indikerer hardt vann.

Lukt og smak

Noen opplever at det lukter og smaker litt myr av drikkevannet.

Svar:

Svelvik og Sande får vann fra Blindevann som er et overflatevann. Overflatevann er mest utsatt for å ha høye humusforekomster, og typisk da på våren og høsten hvor vi har mest nedbør.

Vegetasjon på land og i jord/vann-systemer er hovedkildene til humus. Humus dannes når organisk materiale brytes ned i jorden, og det finnes i større eller mindre grad i de fleste vannkilder.

Humus setter en svak smak av jord på vannet, men er helt ufarlig å drikke.