Privat drikkevannskilde

Husk å ta prøve av drikkevannet ditt

Mange synes de har veldig godt vann i brønnen sin, men de har aldri tatt vannprøve for å måle vannkvaliteten. Vi oppfordrer alle til å ta jevnlige vannprøver! Se også vår brønnbrosjyre (.pdf) og drikkevann i spredt bebyggelse (.pdf).

Hvorfor?

Det er ditt eget ansvar i sikre at drikkevannet fra brønnen din ikke gir risiko for sykdom eller helseplager.

Når?

Vannkvaliteten kan variere mye over tid, og det er ofte lurt å ta vannprøver ved snøsmelting eller kraftig regnvær.

Hvor?

Ta vannprøven fra springen på kjøkkenet eller badet. Bruk et akkreditert laboratorium til å gjøre analysen, se under.

Hvordan?

For å kunne stole på analyseresultatene, er det viktig å følge laboratoriets instruks for prøvetaking. Husk at vannprøver er ferskvare og må l leveres til laboratoriet samme dag som den er tatt!

Hva nå?

Hvis du har fått dårlige resultater på vannprøven din, bør du be om informasjon fra laboratoriet om hvordan du skal forholde deg. Tilsynskontoret kan også gi noe veiledning.

Det finnes mange (seriøse og useriøse) firmaer som selger renseløsninger. Vi anbefaler å ta kontakt med et nøytralt fagkyndig firma hvis det blir aktuelt å installere renseløsninger hos deg, så er du sikker på at du kjøper løsningen som gir best resultat.

Teksten er hentet fra nettsidene til Tilsynskontoret for små avløpsanlegg i Drammensregionen.