Miljørettet helsevern tar hver sommer badevannsprøver i Svelvik.

Badeplassene blir klassifisert med utgangspunkt i normene i vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

I sommer har det vært høye badevannstemperatur. Se Folkehelseinstituttets råd og forebyggende tiltak ved slike forhold. 

Målinger sommeren 2018

 

Badenymfer