Brøyting og vintervedlikehold

Svelvik kommune har ansvar for snøbrøyting og strøing av kommunale veier. Statens vegvesen har ansvar for vintervedlikehold av Storgaten, fylkesvei 990 . 

Svelvik kommune utfører snørydding og strøing av fortau og plasser langs Storgaten.

Brøyting og strøing blir lagt ut på anbud hvert 4. år. Svelvik kommune har inngått avtale med entreprenør for perioden 2016 - 2020.

Dette kan du forvente deg av Svelvik kommune med hensyn til  snørydding, salting og strøing:

 • Ved snøfall større enn 8 cm tørr snø eller 5 cm våt snø, skal brøyting iverksettes
 • Ved glatte veier vil strøing bli iverksatt umiddelbart. Bratte bakker, gang- og sykkelveier og fortauer blir prioritert først
 • Etter stort snøfall vil alle veier bli brøytet ut til full bredde
 • I sentrum blir snøen kjørt bort ved behov
 • Markveien og Mariåsveien kan i noen tilfeller bli saltet for å opprettholde god fremkommelighet for buss og andre trafikanter
 • Det er satt ut sandkasser som kan benyttes av publikum ved behov
 • Vi målsetting er å gjennomføre brøyting og rydding til minst mulig ulempe for innbyggere og trafikanter

Ved snøfall og under snøvær vil fremkommeligheten være redusert.

Av trafikanter og innbygger forventer vi:

 • At du ikke parkerer kjøretøy eller plasserer utstyr slik at det er til hinder for brøytingen
 • At vegetasjon på egen tomt ikke vokser ut i veien og blir til hinder for brøytingen
 • At du ikke legger snø fra egen gårdsplass på kommunal vei
 • At kjøretøyet er riktig skodd etter føreforholdene
 • At man avpasser farten og viser hensyn spesielt ovenfor myke trafikanter

Instrukser for snøbrøyting og strøing i Svelvik kommune er vedtatt politisk av Kultur og byutviklingsutvalget 06.06.2016.