Tekniskvakttelefon 907 34 239 (etter kl. 15:00). Mellom kl. 09:00 - 15:00 ring 33 78 01 00.

Kommunen har ansvar for gatelys langs kommunale og enkelte felles private veier. Langs fylkesveien har Statens vegvesen ansvaret.

Hvor kan jeg melde ifra om feil på gatelys?

Kommunen utfører feilrettingsrunder gjennom sin entreprenør 6 ganger i året. Det kan derfor ta noe tid før enkelte feil blir utbedret. Større feil (hele områder) utbedres normalt innen 24 timer etter at feilen er kjent for oss. 

Send e-post til 

Takk for at du melder fra. 

Gjelder det feil på gatelys langs fylkesvei 319 ring Statens vegvesen på tlfefon 175.