Det skal alltid sendes søknad om tillatelse ved graving/tiltak og arbeider i og ved det kommunale veiarealet, samt parker og friområder.

Dette for å sikre god framkommeligheten, samt at arealet blir istandsatt etter gjeldende krav.

Søknad om gravemelding behandles av Tekniske tjenester. Skjemaene er elektroniske og kan sendes inn via vår nettside. Skjemaene finnes også i papirformat, disse kan hentes på borgertorget i Svelvik rådhus.

Svelvik kommune

Post og besøksadresse:

Åsgaten 24
3060 Svelvik