Det er avdelingen for vei, park og friluft som står for drift og vedlikehold av kommunens parker, grøntarealer og lekeplasser. Kommunale lekeplasser blir hvert år kontrollert av ekstern lekeplasskontrollør. Ta kontakt ved feil eller mangler på kommunale lekeplasser. Kontaktinfo finnes nederst på denne siden.

I Svelvik finner du et godt utvalg av parker, grøntarealer og rekreasjonsområder for alle aldersgrupper.

Batteriøya, kommunens tusenårssted, lokalisert sør-vest for Svelvik sentrum, finnes turområde med badeplass og fiskemuligheter. I Tangen Fjordpark, et friområde ca. 10 km nord for Svelvik sentrum finnes det også tur og bade muligheter.

Av sentrumsnære parker og grøntområder kan nevnes Lalla Carlsens park midt i sentrum av Svelvik.