Trafikkstøy

Støy

Støy defineres som enhver form for uønsket lyd.

Til måling av støy brukes måleenheten desibel (db).

Støyskjerming

Støyskjerming kan være oppsetting av et fysisk hinder slik som jordvoll, vegger, plantegjerder, betongelementer, og lignende, som skjermer eller begrenser den frie lydutbredelsen mellom lydkilde og mottager.

For retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, se: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging