Bål og grill

Det er forbudt med bruk av åpen ild for eksempel bål, engangsgriller og bålpanner i skog og mark i perioden 15. april til 15. september.

Utenfor denne perioden er det lov å brenne bål i Svelvik på følgende vilkår:

  • Gå inn på nettsidene til DRBV for å registrere bålet
  • Sørg for at det er sikkert område rundt bålet (for å unngå spredning)
  • Sørg for nødvendig slukkemiddel
  • En voksen person skal ha ansvaret for bålet og sørge for at det er forsvarlig slukket når festen er over
  • Brenn bare rent avfall (kvist og treverk) slik at bålet ikke forurenser
  • Sørg for at det ikke er til ulempe for naboer