Friområdet Batteriøya er kommunens tusenårssted, lokalisert sør-vest for Svelvik sentrum.

Batteriøya er 350 meter lang, flatt, opparbeidet med gangbroforbindelse. Øya har en småbåthavn med gjestehavn. Det meste av strandsonen er steinsatt og uegnet til bading pga. sterk strøm. Det finnes en gjenoppbygd gammel kanonstillinger på øya, opprinnelig fra 1800-tallet. En gruslagt kyststi går rundt øya.

Øya brukes hovedsakelig som et tur- og fiskeområde samt til arrangementer.

Ønsker du å lese mer om Batteriøya, gå inn på Svelvikportalen.

Nøkkelinformasjon

 • Gangavstand fra Svelvik sentrum
 • Småbåthavn, bygninger i forbindelse med havna
 • Toalett (HC)
 • Gangbru
 • Kyststi
 • Kjent fiskeplass
 • Tursti tilrettelagt for rullestolbrukere
 • Fiskeplass tilrettelagt for rullestolbrukere
 • Parkering
 • 4 søppelstativ rundt omkring på øya
 • 6 bord/benker rundt omkring på øya
 • 4 griller rundt omkring på øya