Blindskjæra er et friområde lokalisert 2 km nord for Svelvik sentrum.

Strandsonen på Blindskjæra utgjøres av slake svaberg med lite vegetasjon. Det er noe fyllinger og en liten gangbro i område.

Området brukes til badeplass, turområde, fisking. Ikke egnet for bevegelseshemmede. Stor bruk, både lokalt og noe tilreisende fra drammensområdet.

Det er begrenset parkering.

Nøkkelinformasjon

  • 1 utedo
  • Badebøyer
  • Gangbru
  • Parkering for totalt 30 biler
  • Småbåthavn
  • 1 søppeldunk