Knemstranda ligger 1,5 km sør for Svelvik sentrum, rett nord for Grunnane naturreservat.

Dette er et bade- og utfartsområde. Strandsonene består av sand og delvis grus. Langgrunt og barnevennlig. Gresslette i bakkant. Kyststi gjennom området.

Gode parkeringsforhold. Gang- sykkelsti fra Svelvik sentrum.

Området har nærhet til sentrum og Grunnane naturreservat (bl.a. med fugletårn).

Ønsker du å lese mer om Batteriøya, gå inn på Svelvikportalen.

Nøkkelinformasjon

  • Toalett
  • Søppelboks
  • Badeflåte
  • Busstopp 250 m fra stranda
  • Bord og benker
  • Sykkelsti fra sentrum
  • Merket kyststi
  • Grense friområde
  • Campingplass
  • Parkeringsplass for 40 biler