Området er den sørligste delen av strandsonen i Svelvik kommune.

Det er et sammenhengende rekreasjonsområde med Kyststi (enkelte deler ulendt). Flere badesteder (sand og svaberg). Glattskurt svaberg furu- og blandingsskog. Ulvika (med Ulviksåsen) er et friområde med blandingsskog, sand og stein strand. Tur, fisking, bading.  Bergerbukta har svaberg og sandstrand, indre del av bukta lite tilgjengelig på grunn av  bygninger. Blindsand har sandstrand, gresslette som dekker sørdelen av Bergerbukta, steinvoll mot erosjon. Henger sammen med Leinastranda (sandstrand) delvis Sande kommune. Dette området danner sammen med friområder i Sande kommune et sammenhengende natur / friområde av stor betydning. Leina er en sandstrand med bakland av furuskog. Kun drøye 100 meter kyststi skiller Leina fra Blindsand.

Brukes til tur- og rekreasjon, strandaktiviteter, fritidsfiske og arrangement.

Området har begrensede parkeringsmuligheter.

Ønsker du å lese mer om Ulvika - Berger brygge - Leina, gå inn på Svelvikportalen.

Nøkkelinformasjon

  • 2 utedoer (Ulvika og Berger brygge)
  • Parkeringsplass (begrenset)
  • Bord og benker
  • Tursti tilrettelagt for rullestolbrukere
  • Småbåthavn
  • Fiskeplass (Leina og Berger brygge)
  • Merket kyststi
  • 3 søppelkasser (et på hvert sted)