Kyststien

Svelvik har en svært attraktiv og mye benyttet kystsone. Strandsonene er variert og byr på et vakkert kystlandskap. På kyststien i Vestfold kan du vandre langs veier, gjennom kulturlandskap, forbi hytter og hus og inn i naturområder som er uberørt av inngrep. Kyststien blir knyttet sammen med andre stier og veier i skog og mark og på den måten danner de bærebjelken i et helhetlig stisystem med forbindelser mellom marka og kysten.

Merking av kyststien

Kyststien er merket med blå maling på trær, steiner og stolper. Parkeringsplasser er skiltet fra hovedveien og det er skilting på steder hvor stien deler seg.

Se kart over kyststien i Svelvik kommune samt avmerking av badeplasser.